TERÄSSÄILIÖT

 

 • PED:n mukaiset painelaitteet, esim.
   - syöttövesi, lauhde-, paineilma- ja kaasusäiliöt
 • painesäiliöt, hyvän konepajakäytännön mukaan, esim.    
  - varaajat, tasaus- ja puskurisäiliöt
 • paineettomat säiliöt ja altaat 
   - teräs, rst ja hst
 • öljysäiliöt ulkotilaan (1,5...125 m3),
  EN 12285 mukaan II-vaippaisena
 • öljysäiliöt sisätilaan, SFS 2735 mukaan 110 % altaalla
 • palavan nesteen säiliöt