Skip to content

Säiliöt ja paineastiat

Painelaitteet valmistamme painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisesti, tyypillisesti Moduli G:n vaatimuksia noudattaen. Lujuuslaskennan hoidamme säiliöille lähtökohtaisesti itse ja hoidamme hyväksynnät ja tarkastukset.

Materiaalina säiliöissä pääosin paineastiateräs, mutta myös kirkkaita materiaaleja. Säiliöiden eristys hoidetaan tarvittaessa myös yhdessä sovitulla tavalla.

Dokumentoinnissa toimitamme lähtökohtaisesti kaiken piirustusmateriaalin asiakkaalle yhdessä painelaitekirjan kanssa, jotta painelaitedirektiivin vaatimukset täyttyvät ja toisaalta käytöllä ja kunnossapidolla on käytössä kaikki tarpeellinen tieto.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.