Kulutussuojaus

Kulutussuojaus

Paras suojaus saadaan oikealla suunnittelulla välttämällä materiaalivirran kontaktia rakenteisiin. Olemassa oleviin kohteisiin ja kohteisiin, joissa kontakti on tarkoituksenmukainen, suunnittelemme kestävät ratkaisut hyödyntäen pieniä sisäisiä autogeenihyllyjä ja oikein kohteeseen valittuja materiaaleja. Näin saadaan lisää kestoikää, parempaa tuottavuutta, estetään tukkeutumisia, parannetaan työturvallisuutta ja lyhennetään vaihtoaikoja. Eri kohteita suojataan eri tavoin, mutta kaikille on yhteistä tuottavuus ja pitkät vaihtovälit. Tarjoamme useita eri materiaaleja ja kiinnityksiä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Vesisumut

Vesisumut

Pölynsidonta erittäin hienolla vesisumulla perustuu pölypartikkelin painon kasvattamiseen. Riittävän hienojakoinen vesipisara törmää pölypartikkeliin, tekee siitä raskaamman ja pudottaa sen nopeammin alas. Liian suuret pisarat käyttäytyvät kuten lumihiutaleet auton tuulilasin edessä lentäen ilmavirran mukana auton yli. Oikein kohdistettu, sopivan muotoinen sumu ja riittävän pienellä vesimäärällä ei kostuta materiaalia juurikaan. Yhdistettynä kuljettimen ohjaukseen ja materiaalivirtaan liejuuntumisen tai jäätymisen ongelmia ei myöskään synny.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Kuljettimet ja modernisaatiot

Kuljettimet ja monernisaatiot

Optimoimme jokaisen kuljettimen kohteeseensa siten, että kulutuslevyt päästään tarkastamaan, rullat voidaan vaihtaa nopeasti myös laitatiivisteiden alta ja verkkosuojat saadaan nopeasti pois tieltä huollon ajaksi. Jokaisen modernisaation kokemukset siirretään tuotekehitykseen, jotta seuraavat ratkaisut ovat vieläkin hiotumpia. Kokonaisuutena on ratkaisu, joka parantaa osaltaan laitoksen käyttöastetta ja vähentää käyttökustannuksia.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Varaosat

Varaosat

Lapamixer sekoittimien varaosat ovat pitkälti yhteensopivia vanhojen mallien kanssa. Kattavasta varastostamme löytyy kuluvat osat ja keskustelemme miellämme myös uusista materiaalivaihtoehdoista. Kulutukseneston puolella löytyy paljon erilaisia ratkaisuita, joilla huoltovälejä voidaan kasvattaa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Teppo Lehtiseen (050 438 1191, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Kiviainesnostimet

Kiviainesnostimet

Kapan koko ja muoto mitoitetaan sekoittimen syöttöaukon ja syöttävän kuljettimen mukaan. Kapan yläosassa käytetään tarvittaessa välppää isommille paakuille.

Kapan siirtyessä purkuasemaansa, syöttöaukon yläpuolinen pölysuoja siirretään automaattisesti pois tieltä ja kapan pohjan luukku avataan radan sivun johteiden avulla.

Kapan vuoraus voidaan toteuttaa erilaisilla kulutuslevyratkaisuilla, kuten perinteisillä kulutusteräksillä, mutta myös kovahitsatulla levyllä ja suurimman kulutuksen alueet voidaan vuorata kulutuspaloilla maksimaalisen kestävyyden aikaan saamiseksi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Teppo Lehtiseen (050 438 1191, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Lapamixer sekoittimet

Lapamixer sekoittimet

Yli 70 vuoden kokemus on osoittanut LAPA MIXER -sekoittimien luotettavuuden ja tehokkuuden lukuisissa muun muassa betonin, laastien, tuhkan ja muiden kuivatuotteiden sekoittamisessa.

Lyhyt sekoitusaika | Enemmän betonia tunnissa, maksimoitu tuotanto | Yksinkertainen ja luotettava rakenne, vähemmän seisokkeja

Vakiomallien lisäksi teemme asiakaskohtaisia sovelluksia. Meiltä myös kuntotarkastukset, huollot sekä aidot ja alkuperäiset varaosat LAPA -sekoittimiin.

Lapamixer tekniset tiedot >

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Teppo Lehtiseen (050 438 1191, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Öljysäiliöt

Öljysäiliöt

Öljysäiliöitä valmistamme niin lieriömallisia kuin neliskanttisia. Suunnittelu perustuu voimassa oleviin standardeihin, mutta tarvittaessa suunnittelemme ja haemme myös rakennetarkastukset näistä poikkeaville säiliöille.

Säiliöiden mittojen osalta olemme joustavia ja säiliöt suunnitellaan kohteen mukaan. Yhteiden sijoittelu, huoltotason toimivuus ja säiliön sisäpuoliset tikkaat ovat usein niitä pieniä detaljeja, joista saa vuosiksi paljon harmia, mutta joiden hoitaminen kerralla kuntoon ei maksa juuri mitään.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Säiliöt ja paineastiat

Säiliöt ja paineastiat

Painelaitteet valmistamme painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisesti, tyypillisesti Moduli G:n vaatimuksia noudattaen. Lujuuslaskennan hoidamme säiliöille lähtökohtaisesti itse ja hoidamme hyväksynnät ja tarkastukset.

Materiaalina säiliöissä pääosin paineastiateräs, mutta myös kirkkaita materiaaleja. Säiliöiden eristys hoidetaan tarvittaessa myös yhdessä sovitulla tavalla.

Dokumentoinnissa toimitamme lähtökohtaisesti kaiken piirustusmateriaalin asiakkaalle yhdessä painelaitekirjan kanssa, jotta painelaitedirektiivin vaatimukset täyttyvät ja toisaalta käytöllä ja kunnossapidolla on käytössä kaikki tarpeellinen tieto.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Puhdistautumiskontit

Puhdistautumiskontit

Työvaatteissa ja työkaluissa kulkeutuva epäterveellinen aines aiheuttaa riskin niin muille työntekijöille kuin läheisillekin.

Puhdistautumiskontissa työntekijät pystyvät puhdistautumaan suojassa säältä, itsensä pesten imuroiden ja ilmasuihkussa loputkin vaatteistaan pois puhaltaen. Tämän jälkeen voi lähteä kotiin tai konttoriin turvallisin mielin. Hyvät puhdistautumismahdollisuudet ovat usein se keino, jolla myös motivoidaan puhdistautumaan kunnolla.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.

Kartoitukset, tarkastukset & laskenta

Kartoitukset, tarkastukset, laskenta

Tuotannon muutokset niin materiaalin kuin kapasiteetinkin osalta aiheuttavat usein tuotantoon muutoksia. Hihnakuljetinten osalta meiltä löytyy osaaminen tehdä tekninen tarkastus, katsoa mitä voitaisiin tehostaa, ovatko kuljettimet turvallisia käyttää ja voisiko syöttökohtia optimoida.

Turvallisuuden osalta uusin SFS-EN 620:2021 standardi vaatii hihnakuljetinten turvallisuudelta melkoisen paljon verrattuna vanhempiin standardeihin. Näiden vaatimusten tuntemus ja kyky soveltaa standardin vaatimukset siten, että kunnossapitoa vaikeutetaan mahdollisimman vähän…tulee vain kokemuksen kautta. Ja sitä kokemusta meillä on.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuotevastaava Petteri Viinaseen (040 585 5485, info@urajarvenmetalli.fi), niin räätälöidään tuote vastaamaan tarvettasi.